24. évközi hét szombat

1Kor 15,35-37.41-49

Zsolt 55,10-14

Lk 8,4-15
Isten igéjét készséges szívvel kell befogadni és tettekre váltani!
Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt hoznak. Vö. Lk 8,15 - 12. tónus

Zsolozsma

A liturgia szine: zöld
A nap szentje - emléknap
Szent Januáriusz püspök, vértanú