Húsvét 2. hét szerda

ApCsel 5,17-26

Zsolt 33,2-3.4-5.6-7.8-9

Jn 3,16-21
Isten elküldte Fiát, hogy üdvözítse a világot.
Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden őbenne hívő. Jn 3,16 - 1 D2. tónus Igenaptár - olvasmányok

Zsolozsma

A liturgia szine: fehér