Jó az Úr és igazságos, a mi Istenünk csupa irgalom. Zsolt 116,5

MI AZ IMA ?

I.


Isten ajándéka.

"Ha ismernéd Isten ajándékát!" (Jn:4:10) mondja Jézus a szamariai asszonynak - "inkább te kértél volna tőle és ő élő vizet adott volna neked" (Jn:4:10) Amikor imádkozunk, akkor az élő vizek forrásánál oltjuk szomjukat, fogadjuk be az Ő drága ajándékát. Amikor nem imádkozunk, akkor érvényes Isten panasza : "elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, ciszternákat, amik megrepedeznek!" (Jer:2:13)

Szeretetválasz.

Isten kérésére: "Adj innom!" (Jn:4:8) és Jézus kiáltására "Szomjazom!" (Jn:19:28)
A hála és a szeretet kiáltása megpróbáltatásban és örömben egyaránt. A lélek felemelkedése Istenhez.

Mit kér Jézus, amikor imádkozni tanít?

Megtért szívet (Mt:5:23-24) a szószaporítás és a farizeizmus kerülését (Mt:6:6-7). Kételkedés nélküli hitet és gyermeki merészséget: "ha imádkoztok és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok" (Mk:11:24) "minden lehetséges annak, aki hisz"(Mk:9:23) amely "nem kételkedik"

(Mt:21:22). Az Ő NEVÉBEN VALÓ IMÁT - " Bizony, bizony mondom nektek: bármit kértek majd nevemben az Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen." (Jn:16:23-24)

Jézus meghallgatja az hittel mondott imát.

Tanúk: a leprás, a vérfolyásos asszony, Jairus, a százados, a jobb lator, a vakok... az Egyház.

KÖZBENJÁRÓ IMA

Valaki más érdekében történő kérést foglal magában és az, aki kér "ne keresse csak a saját maga javát, hanem a másét is" (Fil:2:4). Nem ismer határokat, még az ellenségre is kiterjed. (Lk:23:34)

A hit próbája: amikor úgy tűnik nem találtunk meghallgatásra.

"Nincs semmitek, mert nem kértek. Kértek ugyan, de nem kapjátok meg, mert rossz szándékkal kéritek..."(Jak:4:2-3) Isten nem egy hasznos eszköz, vagy egy üzleti partner, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki tudja mire van szüksé- günk, még mielőtt kérnénk tőle (Mt:6:8) Kérésünk a mi gyönyörű szabadságunk. Nekünk a szabadság Lelkével kell imádkoznunk (Róm:8:27). Be kell lépnünk az Ő Lelkének a vágyába és akkor meghallgatásra találunk.

Meddig imádkozzunk?

Amíg be nem adjuk a derekunkat Istennek, azaz meg nem tesszük, amit Ő kér tőlünk. "Szüntelenül imádkozzatok" (1Tessz:5:17) "Minden alkalommal imádkoz- zatok a Lélekben könyörögve és imákat mondva! Legyetek éberek és imádkozza- tok kitartóan az összes szentekért! "(Ef:6:18).

II.

IMA ÉS BÖJT

Ha valóban komolyan akarok valakiért és valamiért imádkozni, ezt azzal fejezhetem ki a legjobban, ha böjtölve imádkozom. Imám ekkor nem marad a fejemben, hanem az egész lényemet átfogja.

A böjtben eggyé leszünk azzal az emberrel, akiért böjtölünk. A saját erőtlenségünkbe ereszkedünk le, hogy ott rátaláljunk mások erőtlenségére és a magunkéval együtt Isten irgalmassága elé tárjuk. DE a böjttel nem lehet zsarolni Istent. A böjtnek tisztának kell lennie, nem pedig önkényeskedőnek.

A veszélyes böjt

Önmagunkra irányul ezért rossz!! - következményei : az élet tagadása - a test tagadása - beteges koplalás - böjt félelemből - aggodalom a helyes táplálkozás fölött... minél nagyobb a félelmünk, annál betegebbek leszünk - teljesítmény jelleg - külsőséges böjt - becsvágyból való böjt .

Az igazi böjt

Istenre és a közösségre, másokra irányul, szeretetből.

Az ilyen böjt jobban megnyit bennünket Isten Lelkének. Szeretettel kell bánnunk önmagunkkal. Aki savanyú képpel böjtöl, annak a böjt fölfalja elevenségét és keménnyé, szeretetlenné teszi.

Össze kell hangolni a böjtöt önmagammal és az állapotommal !!! Az ember csak azt tudja megváltoztatni, amit már elfogadott!!

III.

MI A BÖJT ?

Szeretetválasz.

Nagypénteken beteljesedett az önmagát ingyen, feltétel nélkül odaajándékozó szeretet drámája. Jézus önkiüresítésére, megaláztatására válaszolunk, amikor böjtölünk.

Testtel és lélekkel való imádkozás.

Ima, ami megragadja testünket is. Nemcsak szavainkkal hanem testünkkel is beismerjük, hogy vágyódunk Isten után, hogy nélküle üresek vagyunk, hogy rá vagyunk utalva az ő kegyelmére

A test és a lélek gyógyszere.

Szent Atanáz így ír: Meggyógyítja a betegségeket, kiszárítja a testből a fölösleges nedveket, kiűzi a gonosz szellemeket, elhessegeti a helytelen gondolatokat, nagyobb világosságot ajándékoz a szellemnek, megtisztítja a szívet, megszenteli a testet, végül pedig elvezeti az embert Isten trónja elé. Isten jelenlétébe helyez bennünket.

Megmutatja, hogy ki is vagyok.

Saját gyengeségem mélységéig juttat el. Erőtlenségem, tehetetlenségem, sebezhetőségem mélysége Isten mélysége után kiált (Zsolt:42:8)

A testvéri szeretet a böjt fölött áll.

Annak próbája, hogy helyesen böjtölsz-e, az, hogy hogyan bánsz másokkal és főként, hogy hogyan beszélsz másokról!! A szellemi böjt (a rossz gondolatok elleni küzdelem) és testi böjt összetartoznak

A böjt és a Biblia

Böjtölésemmel elismerem, hogy én magam semmit sem tehetek, rá vagyok utalva Isten egyedüli segítségére .Jozafát böjtöt hirdet, amikor ellenséges sereg közeledik. Testi erejét böjttel csökkenti, hogy kifejezze hitét: egyedül Isten segíthet rajta. "Bennünk nincs elég erő ekkora tömeggel szemben, ami ránk támad. Nem is tudjuk mit kellene tennünk, csak a tekintetünket emeljük hozzád. (2Krón:20:12).

Jézus szerint bizonyos betegségek gyógyulását csak imádság és böjt által lehet elérni. (Mk:9:29)

IV.

Mire hívunk ?

A közös böjt út lehet egy egyházközség számára is, ha olyan problémák, betegségek, bajok merülnek fel, amit nem lehet egyszerűen puszta jóakarattal meg- oldani. Például feszültségek az egyes csoportok között, vagy megszilárdult frontok, amelyeket nem lehet csak úgy áthidalni. Az egész közösség böjtje megtisztíthatná a légkört. Amikor egymásért böjtölünk, akkor az egész közösség beismeri tehetetlenségét, azt, hogy képtelen a betegségből vagy másból adódó problémát saját maga megoldani. Egész létével Istenhez kiált, hogy törje át a határokat. A böjttel megmutatjuk, hogy komolyan gondoljuk a kérésünket.

(Varga László atya)

Emailcím:
 

Zsoltárok könyve 119:105

A te igéd lámpás a lábamnak, s ösvényeimnek fényesség.

Példabeszédek 19:23

Az Úr félelme életre vezet, mellette jóllakottan, baj nélkül lehet megpihenni.

„A párbeszéd az a szeretetnek, mint testnek a vér.

Amikor megáll a vér keringése, a test meghal.

Amikor megszakad a párbeszéd, a szeretet meghal,

és megszületik a megbántottság és a gyűlölet.

De a párbeszéd életre tud kelteni,

egy halott kapcsolatot. Valójában ez a párbeszéd csodája.”


Reuel Howe:

The Miracle of Dialogue (A párbeszéd csodája)

 

Beszélgess sokat Istennel!