Hiszen ő nem szégyellte, nem vetette meg a szegény nyomorát, nem rejtette el előle arcát, meghallgatta, amikor hozzá kiáltott. Zsolt 22,25

Istenem segíts

Beküldő: 
Maria

Drága jó Istenem, Mennyei Atyám , a mi Úrunk Jézus Krisztus kérlek téged, hogy hallgass meg engem.
Szent fiadért könyörülj rajtam és szabadits meg a gonosztól, mert nagyot vétettem az Ég ellen és Te Ellened Uram. Egyedül nagyon gyenge vagyok , félek és állandóan szorongok. Kérlek Téged Mindenható Atyám bocsásd meg az én vétkeimet és segits nekem nagy elkeseredésemben.
Adj erőt nekem a megbocsájtáshoz, és adj erőt ahhoz, hogy megszabaduljak a lelkiismeret furdalástól, a szorongástól. Kérlek Uram mutass nekem útat, hogy a büneim megbocsájtást nyerjenek.
Uram mindig légy velem, hallgass meg engem és ne hagy el most és halálom óráján Ámen

Emailcím:
 

Zsoltárok könyve 119:105

A te igéd lámpás a lábamnak, s ösvényeimnek fényesség.

Példabeszédek 28:17

Az embert, akit kiontott vér terhe nyom, ha a sírig menekül is, senki sem támogatja!

„A párbeszéd az a szeretetnek, mint testnek a vér.

Amikor megáll a vér keringése, a test meghal.

Amikor megszakad a párbeszéd, a szeretet meghal,

és megszületik a megbántottság és a gyűlölet.

De a párbeszéd életre tud kelteni,

egy halott kapcsolatot. Valójában ez a párbeszéd csodája.”


Reuel Howe:

The Miracle of Dialogue (A párbeszéd csodája)

 

Beszélgess sokat Istennel!